Aktualności

Raport z konsultacji społecznych zagospodarowania terenu wokół „jeziorka” na Osiedlu Północ II w Ełku

Został opracowany raport z konsultacji społecznych, prowadzonych w dniach 13 czerwca – 2 lipca 2018 r., dotyczących urządzenia terenu położonego w rejonie ulic Grodzieńskiej i Wileńskiej na Osiedlu Północ II w Ełku (wokół „jeziorka”).

Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji technicznej, pozwalającej na przeprowadzanie prac inwestycyjnych służących zagospodarowaniu tego terenu.

W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu Miasta.

Złożone propozycje zagospodarowania wskazują na wspólny cel projektowanych zmian, którym jest zachowanie „zielonego” charakteru tego miejsca połączone z poprawą infrastruktury i zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowników.

Dla uczestników konsultacji teren przy „jeziorku” jest miejscem odpoczynku i relaksu, dlatego chcą wyeksponowania walorów przyrodniczych i zapewnienia warunków do wygodnego i bezpiecznego korzystania z uroków tego obszaru.

W raporcie znajduje się szczegółowe zestawienie zgłoszonych propozycji, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu dokumentacji projektowej.

Wspólne propozycje dotyczące zagospodarowania terenu, to m.in.:

 • wykonanie nowych ścieżek pieszo-rowerowych
 • uregulowanie/umocnienie brzegów jeziorka oraz wyspy na jeziorku
 • nowe nasadzenia zieleni i kwiatów
 • oczyszczenie wody i dna jeziorka
 • ogrodzenie istniejącego placu zabaw z montażem nowych urządzeń zabawowych dla małych i większych dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, małpi gaj, ścianka wspinaczkowa)
 • zainstalowanie nowego oświetlenia LED
 • zainstalowanie monitoringu
 • modernizacja zejść/schodów do jeziorka
 • budowa mostu/kładki przez jeziorko
 • budowę pomostów oraz infrastruktury do korzystania ze sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne)
 • wykonanie miejsc do kąpieli
 • utworzenie miejsc do parkowania rowerów

Szczególne oczekiwania dzieci i młodzieży:

 • stworzenie strefy do rekreacji i zabawy, w tym m.in. wielofunkcyjne mini-boiska, maty do skakania, przyrządy do ćwiczeń, skatepark, ściana wspinaczkowa, stół do ping-ponga

Propozycje seniorów:

 • stworzenie strefy z infrastrukturą „piknikową”, przystosowaną do spotkań, integracji i rekreacji, m.in. poprzez ustawienie ławek, stolików do różnego rodzaju gier (szachy/warcaby, brydż, tenis stołowy) czy też siłowni zewnętrznej.
 • wybudowanie podjazdów dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych

Całość opracowania dostępne jest na stronie: www.elk.pl