Radni Dobra Wspólnego

Radni Rady Miasta Ełku (kadencja 2010-2014)

  • Ewa Awramik
  • Zbigniew Jędrkiewicz
  • Wojciech Kwiatkowski
  • Irena Markowska
  • Adam Rydzewski
  • Mirosław Sawczyński
  • Romuald Szuliński
  • Dariusz Wasilewski
  • Stefan Węgłowski
  • Bogusław Wisowaty