Program 2014 – 2018

Zdrowy i bezpieczny Ełk

Szybkość naszego życia, choroby cywilizacyjne powodują, że już w młodym wieku nabywamy różnych dolegliwości. Ełcki szpital, przychodnie oraz samorząd miejski wprowadzać będą nowoczesne programy profilaktyczne. Uczynię także wszystko, by Ełk stawał się coraz bezpieczniejszym miastem.

Działania w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców oraz poprawy bezpieczeństwa będą realizowane m.in. poprzez:

  1. doposażenie szpitala miejskiego i przychodni specjalistycznej w nowoczesny sprzęt medyczny,
  2. oddanie do użytku i wyposażenie nowego bloku operacyjnego w szpitalu miejskim,
  3. realizacja programów profilaktycznych, zdrowotnych i edukacyjnych, np. bezpłatnych szczepień dzieci przeciw pneumokokom, bezpłatnych szczepień seniorów przeciw grypie, bezpłatna poradnia laktacyjna, bezpłatna szkoła rodzenia, forum onkologiczne, forum kardiologiczne, forum przeciw otyłości,
  4. współpracę ze 108 Szpitalem Wojskowym w zakresie zwiększenia oferty lecznictwa dla mieszkańców miasta i Powiatu Ełckiego,
  5. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez edukację dzieci i młodzieży oraz modernizację kolizyjnych skrzyżowań, montaż sygnalizacji świetlnej oraz progów zwalniających,
  6. wprowadzenie dodatkowych służb Straży Miejskiej i wydłużenie godzin jej pracy,
  7. organizację zwiększonej liczby patroli Straży Miejskiej i policji w miejscach publicznych: parkach, skwerach, promenadzie, na osiedlach,
  8. organizację przez Straż Miejską warsztatów i kursów poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców, w tym m.in.: kursów samoobrony, spotkań i zajęć dla dzieci, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym,
  9. rozbudowę Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta – monitoringu wizyjnego w najniebezpieczniejszych miejscach Ełku