Program 2014 – 2018

Sport i kultura

Dla wszechstronnego rozwoju człowieka niezbędna jest aktywność fizyczna i możliwość obcowania z kulturą. Budowane będą kolejne obiekty służące rozwijaniu talentów ełczan. Instytucje sportu i kultury prowadzić będą nowatorskie programy zachęcające ełczan do aktywności i uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. Ełk promowany będzie poprzez sport, kulturę i turystykę.

Mieszkańcom Ełku, jak również turystom, odwiedzającym nasze miasto stwarzać będziemy warunki do uprawiania sportu, korzystania z nowych obiektów oraz uczestnictwa w różnych gatunkach Kultury poprzez:

 1. budowę, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych i rekreacyjnych służących dzieciom, młodzieży i dorosłym:
  • pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy,
  • plaży miejskiej z pełnym wyposażeniem w pomosty, boiska i wypożyczalnię sprzętu,
  • skate parku ul. Parkowej,
  • toru rowerowego (parkour) w pobliżu rzeki Ełk,
  • zewnętrznych siłowni sportowych przy promenadzie, skwerach i na osiedlach,
  • boisk wielofunkcyjnych ze sztucznej nawierzchni do gier zespołowych, kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 4 na os. Północ II,
  • bieżni tartanowej, toru do rolek przy Szkole Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Kilińskiego,
  • Parku Wodnego,
 2. budowę i rozbudowa istniejących placów zabaw:
  • przy promenadzie,
  • na osiedlach i przy skwerach miejskich,
  • na Placu Jana Pawła II,
 3. opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Artystycznej,
 4. opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy Muzeum Historycznego w Ełku – Ełckiej Kolei Wąskotorowej,
 5. przyznawanie stypendiów i nagród sportowych zawodnikom i klubom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie,
 6. promocję klubów sportowych i udzielanie wsparcia finansowego klubom sportowym w ramach „Sportowej Marki Miasta”,
 7. realizację systemu dofinansowań klubów sportowych,
 8. przyznawanie stypendiów artystycznych uzdolnionym artystom i twórcom,
 9. organizację wydarzeń sportowych, artystycznych i rekreacyjnych zwiększających aktywność i sprawność mieszkańców oraz promujących Ełk,
 10. organizację rodzinnych wydarzeń i festynów ogólnomiejskich i osiedlowych,
 11. ogólnopolską promocję Ełku jako miasta przyjaznego mieszkańcom, turystom i inwestorom.