Program 2014 – 2018

Przedsiębiorczy Ełk

Rozwój gospodarczy Ełku i nowe miejsca pracy dla ełczan to najważniejsze zadania do osiągnięcia. Realizacja pozostałych celów będzie temu właśnie podporządkowana. Rozszerzona strefa ekonomiczna, nowo uzbrajane tereny, stabilny system podatkowy, pomoc przedsiębiorcom i pozyskiwanie inwestorów pomogą w spełnieniu tych zadań.

Działania w tym obszarze realizowane będą m.in. w oparciu o:

 • okprowadzenie zdecydowanych działań na rzecz finansowania i budowy ekspresowych tras drogowych i kolejowych: Via Baltica i Rail Baltica oraz budowy platformy przeładunkowej w Ełku,
 • okpozyskiwanie nowych inwestorów, tworzących miejsca pracy w Ełku,
 • pomoc istniejącym firmom w rozwoju, tworzeniu nowych linii produkcyjnych, zwiększających zatrudnienie poprzez promocję gospodarczą, okpomoc i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej,
 • okpozyskanie nowych terenów inwestycyjnych we współpracy z prywatnymi właścicielami i gminami Powiatu Ełckiego,
 • okrozszerzenie Podstrefy Ełk Specjalnej Strefy Ekonomicznej o nowe grunty,
 • okurządzanie nowych terenów inwestycyjnych w sieci: wodociągową, ściekową, deszczową, elektryczną i teletechniczną,
 • okrozbudowę światłowodowej sieci szerokopasmowej, dającej możliwość przedsiębiorstwom szybkiego przesyłu danych i wymiany informacji z kontrahentami, dostawcami i odbiorcami,
 • okrozbudowę Parku Naukowo-Technologicznego w celu tworzenia kolejnych miejsc pracy dla ludzi młodych, kreatywnych wykorzystujących nowe technologie w produkcji i usługach,
 • okwspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego potrzeb deweloperów,
 • okkształtowanie racjonalnego systemu podatków od nieruchomości i środków transportowych, uwzględniających możliwości przedsiębiorców i mieszkańców oraz potrzeby miasta i mieszkańców,
 • okwdrożenie programu wsparcia młodych przedsiębiorców poprzez przyjazny system wynajmu biur, powierzchni produkcyjnej i laboratoryjnej w Parku Naukowo-Technologicznym,
 • okprowadzenie działań na rzecz zmniejszenia poziomu bezrobocia poprzez pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy,
 • okwspółpracę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w celu pozyskania nowych inwestorów z Polski i zagranicy,
 • okwspomaganie budowy rurociągu gazu ziemnego i biogazu w celu zmniejszenia cen gazu i uzyskaniu przez przedsiębiorców dostępu do nowego, taniego źródła energii w produkcji,
 • okrealizacja projektów szkoleniowych dla przedsiębiorców.