Program 2014 – 2018

Nasze otoczenie

Otoczenie, w którym żyjemy, ma ogromny wpływ na styl naszego życia i zachowania. Dlatego też jako samorząd modernizować będziemy kamienice i budynki, zachęcając do podobnych działań wspólnoty i spółdzielnie. Zagospodarowane zostaną zaniedbane podwórka, uzyskując parkingi, skwery i miejsca do odpoczynku. Z dużą starannością pielęgnować będziemy zieleń i urządzać kolejne skwery.

Przestrzeń publiczna, nasze miejsce życia, otoczenie będą zmieniały się w taki sposób, by podnosić komfort i jakość naszego życia. Będzie się to odbywało poprzez:

 1. modernizację i zagospodarowanie terenów komunalnych przy budynkach mieszkalnych (podwórka, zieleńce, parkingi, place zabaw), w tym między innymi:
  • Mickiewicza 26, 28, 32, 34 i Orzeszkowej 1, 3, 5
  • Mickiewicza 27, 29, 31
  • Mickiewicza 33, 35
  • Mickiewicza 39
  • Chopina 9
  • Chopina 19, 21, 23
  • Gdańska 7, 9, 9A
  • Gdańska 17, 19
  • Orzeszkowej 15, 17, 19, 21
  • Moniuszki 17, 19
  • Wojska Polskiego 14, 16, 18
  • Armii Krajowej 29/31
 2. budowę budynku z mieszkaniami socjalnymi i zastępczymi,
 3. odnowę starych kamienic miejskich oraz współudział w finansowaniu kamienic komunalnych wspólnot mieszkaniowych,
 4. wymianę oświetlenia ulicznego z rtęciowych na sodowe i LED-owe,
 5. wykorzystanie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach komunalnych (szkoły, instytucje publiczne, budynki mieszkalne),
 6. budowę skwerów i parków na osiedlach i w innych miejscach publicznych, w tym m.in. na:
  • Tuwima,
  • Konieczki,
  • Jeziorna,
  • przy ul. Pięknej
 7. nasadzenia nowych drzew i krzewów na osiedlach, w parkach, na skwerach oraz wzdłuż ulic, w tym między innymi: Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Tuwima, wzdłuż promenady,
 8. dofinansowanie renowacji i modernizacji budynków zabytkowych,
 9. wdrożenie kolejnego etapu oczyszczania Jeziora Ełckiego,
 10. wdrażanie systemu dofinansowań wymiany tradycyjnych pieców na ekologiczne,
 11. edukację ekologiczna mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.