Program 2014 – 2018

Inteligentne miasto

Smart city to nie moda, ale wyzwanie dla miast, które chcą być przyjazne swoim mieszkańcom, inwestorom i turystom. Wdrażać będziemy kolejne projekty informatyczne, dotyczące bezpieczeństwa, zarządzania sygnalizacją, oświetleniem lub sygnalizacją, które usprawnią i udogodnią życie ełczan i turystów.

Ideę nowoczesnego miasta wdrażać będziemy poprzez liczne przedsięwzięcia takie, jak:

  1. rozbudowę miejskiej światłowodowej sieci internetowej – dostępnej bezpłatnie dla szkół, instytucji i stowarzyszeń,
  2. tworzenie bezpłatnych stref dostępu do Internetu (tzw. Hot Spot),
  3. tworzenie publicznych, ogólnodostępnych bezpłatnych punktów dostępu do Internetu (Infokioski) w szkołach, urzędach, przychodniach, skwerach i na promenadzie,
  4. wdrożenie systemu umożliwiającego załatwianie spraw w Urzędzie Miasta przez Internet (np. podatki, opłaty lokalne, wydawanie decyzji).
  5. stworzenie laboratorium nowoczesnych technologii w celu edukacji uczniów, nauczycieli i kadr informatycznych przedsiębiorstw,
  6. budowę inteligentnego systemu sterowania sygnalizacjami świetlnymi  na skrzyżowaniach,
  7. wykonanie inteligentnego systemu  sterowania oświetleniem miasta, umożliwiającego oszczędność energii elektrycznej ,
  8. wdrożenie platformy internetowej  umożliwiającej rodzicom kontakt z nauczycielami,
  9. wdrożenie Ełckiej Karty Miejskiej,
  10. prowadzenie szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (seniorów, bezrobotnych).