Program 2014 – 2018

Ełckie drogi i transport

Postęp cywilizacyjny powoduje, że większość z nas korzysta na co dzień z samochodu. Zadbam o to, by budowy, modernizacje i remonty ulic w Ełku stwarzały komfort i bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszych. Ścieżki rowerowe oraz tani z nowymi ekologicznymi autobusami transport miejski stanowić będą alternatywę dla jazdy samochodem.

Poprawa stanu dróg miejskich, bezpieczeństwa na drogach oraz zachęty do korzystania z alternatywnych środków komunikacji będą realizowane poprzez:

 1. modernizację ulic, w tym między innymi:
  • Suwalskiej,
  • Wojska Polskiego,
  • Kochanowskiego,
  • Kolonia, Grota-Roweckiego
 2. zaprojektowanie alternatywnej drogi średnicowej „małej obwodnicy miasta” Norwida i pozyskanie środków na jej realizację,
 3. modernizację skrzyżowań zwiększająca bezpieczeństwo i skracająca czas dojazdu, w tym między innymi:
  • Mickiewicza – Marsz. Piłsudskiego,
  • Piłsudskiego – Sikorskiego,
  • Plater – Kilińskiego,
  • Koszykowa – Kilińskiego,
 4. zakup autobusów o napędzie hybrydowym i ekologicznym, przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ełku,
 5. modernizację przystanków MZK wraz z instalacją elektronicznych tablic informacyjnych z przejrzystym rozkładem jazdy,
 6. budowę i modernizację ścieżek rowerowych, w tym między innymi:
  • wzdłuż ul. Suwalskiej,
  • wzdłuż rzeki Ełk od mostu na ul. Suwalskiej do Placu Jana Pawła II w kierunku promenady,
  • wzdłuż ul. Marsz. Piłsudskiego,
  • wzdłuż ul. J. Kilińskiego,
 7. modernizację przejść dla pieszych poprzez ich doświetlenie, montaż sygnalizacji świetlnej, dostosowanie do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodziców z dziećmi,
 8. budowę nowych parkingów, w tym parkingów dla osób niepełnosprawnych,
 9. wspieranie utworzenia w Ełku filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego prowadzącego egzaminy na prawo jazdy