Programy i plany

Program 2014 – 2018

Wizja Ełku nowoczesnego, rozwijającego się, zarządzanego skutecznie, efektywnie i partnersko jest możliwa do osiągnięcia pod warunkiem przygotowania i wdrożenia dobrze przygotowanego projektu. Jest nim program „Ełk – wspólna przestrzeń – wspólne dobro”. Powstał on w oparciu o potrzeby i oczekiwania ełczan oraz realne możliwości realizacyjne samorządu miasta Ełku. Jest on kontynuacją planów sprzed ośmiu i czterech lat.

Program Ełk – wspólna przestrzeń – wspólne dobro

Nie jest to zamknięty katalog zadań do wykonania. Z chęcią zapoznam się z uwagami i wnioskami Ełczan.