Program 2010 – 2014

Przyjazna administracja

  1. okUsprawnienie obsługi Klientów przez urzędników oraz wprowadzanie dodatkowych godzin pracy Urzędu.
  2. okWdrażanie programów umożliwiających załatwianie jak największej ilości spraw przez Internet.
  3. okPowoływanie ciał doradczo-konsultacyjnych: rady przedsiębiorczości, rady rodziny, rady sportu czy rady młodzieży.
  4. okStały kontakt z mieszkańcami – organizowanie spotkań na osiedlach i we wspólnotach.
  5. okRzetelne informowanie mieszkańców o działaniach samorządu, np. wydawanie bezpłatnej gazety miejskiej.
  6. okProwadzenie interaktywnej strony internetowej miasta www.elk.pl
  7. okKomunikowanie się z mieszkańcami za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz prowadzenie dyskusji na forach internetowych.
  8. okProwadzenie konsultacji społecznych w ważnych sprawach miejskich, np. realizowanych inwestycji.
  9. okEdukację obywatelską w szkołach, organizacjach pozarządowych.