Program 2010 – 2014

Informatyzacja miasta

  1. okStworzenie darmowych stref dostępu do Internetu w ponad 20 punktach miasta w promieniu 300 m od nadajnika (tzw. Hot Spot).
  2. okUmożliwienie wspólnotom mieszkaniowym darmowego podłączenia się do miejskiej sieci komputerowej elkman.pl
  3. okInternetyzację mieszkań – bezpłatny dostęp do Internetu w nowych i modernizowanych budynkach komunalnych i socjalnych.
  4. okBudowę miejskiej światłowodowej sieci komputerowej o długości ok. 20 km – dostępnej bezpłatnie dla szkół, instytucji, stowarzyszeń, Techno-Parku z możliwością dostępu dla firm produkcyjnych.
  5. okUtworzenie ponad 20 publicznych, ogólnodostępnych bezpłatnych punktów dostępu do Internetu (PIAPy i Infokioski) w szkołach, urzędach, centrach kultury, sportu, szpitalach, przychodniach, skwerach i na promenadzie.
  6. okStworzenie internetowego portalu informującego o planowanych remontach, zmianie organizacji ruchu oraz utrudnieniach w komunikacji miejskiej.
  7. okWspieranie rozwoju telewizji internetowej.
  8. okZałatwianie spraw w Urzędzie Miasta drogą internetową (np. podatki, opłaty lokalne, wydawanie decyzji).