Program 2010 – 2014

Gospodarka komunalna

 1. okBudowę obwodnicy miasta, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo w Ełku oraz stworzone zostaną dogodne warunki do rozwoju biznesu w pobliżu drogi szybkiego ruchu.
 2. okWpisanie budowy małej obwodnicy miasta (od ronda na ul. Grajewskiej wzdłuż torów przy ul. Norwida do wjazdu w ul. Dąbrowskiego) do wojewódzkich planów rozwojowych współfinansowanych z Unii Europejskiej.
 3. okModernizację i remonty ulic miejskich, np.: Brzozowej i Nadrzecznej, Bema, Sikorskiego na os. Zatorze; Rumiankowej i Poziomkowej na os. Pod Lasem; wszystkich ulic na os. Grunwaldzkim; wszystkich ulic na os. Leśnym; kolejnych ulic na os. Konieczki; ul. Wileńskiej na os. Północ II; kolejny etap Wojska Polskiego na odcinku most na rzece – nowe rondo Kilińskiego – Targowa; kontynuację budowy ulic na os. Jeziorna; 11 Listopada, Kajki i Łukasiewicza.
 4. okZakończenie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku.
 5. okProwadzenie zdecydowanych działań na rzecz utrzymania przebiegu i budowy ekspresowych tras drogowych i kolejowych: Via Baltica i Rail Baltica oraz budowy mostu energetycznego Alytus (Litwa) – Ełk.
 6. okBudowę kamienic komunalnych i socjalnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Ełku.
 7. okRenowację starych kamienic miejskich oraz współudział w finansowaniu kamienic komunalnych wspólnot mieszkaniowych.
 8. okRealizację koncepcji zagospodarowania „Brama Mazur” w powojskowej części miasta.
 9. okModernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście w celu uniknięcia zalewania piwnic i podwórek oraz ulic położonych w obniżeniu.
 10. okOczyszczanie Jeziora Ełckiego.
 11. okStworzenie parku ekologicznego we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej.
 12. okModernizację przejść dla pieszych, zakładanie sygnalizacji świetlnej, dostosowanie przejść do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych.
 13. okZakup nowych autobusów i mikrobusów dla MZK, w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych i starszych.
 14. okBudowę parkingów, remonty podwórek i budowę placów zabaw.
 15. okRozwiązanie problemu bezdomnych psów.