Program 2010 – 2014

Finanse miejskie, UE

  1. okAktywne pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).
  2. okProwadzenie oszczędnej i zrównoważonej polityki w zakresie wydatków bieżących.
  3. okEmisję obligacji komunalnych wyłącznie na realizację inwestycji.
  4. okUzbrajanie gruntów i sprzedaż terenów inwestycyjnych.
  5. okWspółpracę z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, gminą Ełk i powiatem.
  6. okZapewnienie właściwej pozycji Ełku w programach wojewódzkich finansowanych z Unii Europejskiej już w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (wpisanie na listę projektów bezkonkursowych najważniejszych inwestycji miasta Ełku i finansowanie ich z funduszy unijnych).
  7. okWspółpracę z samorządami EGO w ramach Stowarzyszenia Powiatów Miast i Gmin „EGO Kraina Bociana” w celu zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania dla wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.