Program 2010 – 2014

Edukacja

 1. okOpracowanie i wdrożenie programu rozwoju oświaty w mieście do roku 2020.
 2. okTworzenie nowych grup przedszkolnych oraz żłobkowych.
 3. okPrzyznawanie stypendiów najzdolniejszym, aktywnym społecznie i najuboższym uczniom.
 4. waitStworzenie systemu stypendiów fundowanych przez radnych najzdolniejszym i najuboższym uczniom.
 5. okRozwinięcie istniejących programów zajęć pozalekcyjnych rozwijających talenty i zainteresowania uczniów.
 6. okWspieranie szkół włączających się do programów współpracy i wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży, rozwijających umiejętności językowe uczniów.
 7. okWspółfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na pływalni miejskiej.
 8. okModernizację i remonty szkół, sal gimnastycznych, przedszkoli, w tym m.in. zmianę źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych na os. Zatorze.
 9. okBudowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1.
 10. okBudowę boisk ze sztucznej trawy i boisk ze sztucznej nawierzchni tartanowej do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej przy Zespole Szkół Samorządowych na osiedlu Zatorze oraz przy Szkole Podstawowej nr 4.
 11. okBudowę małych boisk osiedlowych na os. Północ II, Jeziorna.
 12. okZatrudnienie na osiedlach animatorów młodzieżowych, zajmujących się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 13. okWspieranie samorządności uczniowskiej.
 14. okWspółpracę ze szkołami wyższymi w Ełku: Centrum Studiów Bałtyckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania, Wyższą Szkołą Gospodarki oraz Wyższym Seminarium Duchownym.
 15. okPoprawę stanu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w szkołach oraz przedszkolach poprzez rozbudowę monitoringu.
 16. okBudowę i modernizację placów zabaw przy szkołach i przedszkolach.
 17. okRozbudowę Centrum Edukacji Ekologicznej.