Program 2010 – 2014

Bezpieczeństwo

  1. okWspieranie szpitala miejskiego w budowie bloku operacyjnego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.
  2. okWspółpracę ze 108. Szpitalem Wojskowym w Ełku.
  3. okRozwijanie i podnoszenie jakości pracy oddziałów szpitalnych, np. wyspecjalizowanych usług kardiologicznych.
  4. okZakup nowego wyposażenia do szpitala i przychodni miejskiej.
  5. okRealizację programów profilaktycznych i szczepień dla zagrożonych grup wiekowych.
  6. okBezwzględne działania utrudniające i zakazujące sprzedaży tzw. dopalaczy.
  7. okWspółfinansowanie zakupu sprzętu i pojazdów dla pogotowia, policji, straży pożarnej i straży miejskiej.
  8. okZmianę organizacji pracy Straży Miejskiej: wprowadzenie dodatkowych służb, wydłużenie godzin pracy (w szczególności praca w godzinach nocnych w weekendy i okresie wakacyjnym), wzmożone patrole w miejscach publicznych: parkach, skwerach, promenadzie, na osiedlach oraz szkołach.
  9. okPoprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście poprzez edukację dzieci i młodzieży oraz modernizację kolizyjnych skrzyżowań i montaż sygnalizacji świetlnej, np. skrzyżowanie: Piłsudskiego – Sikorskiego, budowę nowego pasa prawo skrętu Mickiewicza – Piłsudskiego.
  10. okRozbudowę monitoringu wizyjnego w najniebezpieczniejszych miejscach miasta.