Program 2006 – 2010

Przyjazna i sprawna administracja, komunikowanie ze społeczeństwem

  1. okStały kontakt z mieszkańcami – otwarcie biura samorządowego, w którym radni będą pełnić dyżury.
  2. okRzetelne informowanie społeczności lokalnej o działaniach samorządów terytorialnych – wydawanie bezpłatnego biuletynu informacyjnego lub publikacje w mediach regionalnych i lokalnych (informacje o działalności organów i jednostek samorządowych) oraz utworzenie komórek zajmujących się współpracą z mediami i mieszkańcami.
  3. okProwadzenie konsultacji społecznych w ważnych sprawach lokalnych.
  4. okEdukacja obywatelska poprzez organizacje samorządowe, spotkania z mieszkańcami, uczniami itp.
  5. okStworzenie systemu dokształcania pracowników samorządowych, motywacji i oceny ich pracy.
  6. okWspieranie młodzieżowych rad miasta i powiatu.
  7. okPrzystąpienie Urzędu Miasta i urzędów gmin do programu „Przejrzysta Polska”.
  8. okUsprawnienia działania administracji poprzez: stworzenie miejsc dostępowych do Internetu, podwyższenie poziomu świadczonych usług w administracji, załatwiania spraw drogą elektroniczną.