Program 2006 – 2010

Organizacje pozarządowe

  1. okRealizacja przez organizacje pozarządowe zadań samorządowych w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, edukacji, wychowania, ekologii i itp.
  2. okFinansowanie wyłonionych w konkursie projektów stowarzyszeń.
  3. okUdział organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym organów samorządowych.
  4. okOpracowywanie wspólnie przez samorząd i organizacje społeczne rocznego programu współpracy.
  5. okUtworzenie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji pozarządowych istniejących na terenie powiatu.
  6. okPomoc organizacyjno-prawną.
  7. okSzerzenie idei wolontariatu.
  8. okOrganizowanie dorocznego konkursu na najsprawniejszą organizację pozarządową.
  9. okOrganizowanie szkoleń dla członków organizacji pozarządowych.
  10. okWłączanie samorządów do akcji organizowanych przez organizacje pozarządowe.