Program 2006 – 2010

Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, drogi i transport miejski

 1. okDoprowadzenie do modernizacji wysypiska odpadów komunalnych we współpracy wszystkich samorządów z terenu powiatu ełckiego.
 2. okUdział finansowy w kanalizowaniu oraz modernizacji gminnych oczyszczalni ścieków.
 3. okRemonty i modernizacje budynków komunalnych.
 4. okBudowę mieszkań komunalnych i socjalnych.
 5. okPrzygotowywanie terenów pod budownictwo jednorodzinne.
 6. okKanalizację i wodociągowanie osiedli i miejscowości wiejskich.
 7. okWspieranie Społecznej Straży Rybackiej.
 8. okUregulowanie kwestii stref swobodnego dostępu do jezior.
 9. okModernizacje i remonty dróg w mieście i na wsiach powiatu ełckiego.
 10. okUtworzenie nowych linii MZK na tereny wiejskie, by mieszkańcy mieli ułatwiony dojazd do pracy, szkoły instytucji.
 11. okZakup nowych autobusów i mikrobusów dla MZK przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych i starszych.
 12. okStworzenie parku ekologicznego we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej.