Program 2006 – 2010

Edukacja

 1. okOpracowanie i wdrożenie programu rozwoju oświaty w mieście i gminach do roku 2013.
 2. okTworzenie kierunków nauczania zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.
 3. okSprzyjanie inicjatywom rozwijającym techniki teleinformatyczne oraz wykorzystującym nowe technologie.
 4. okRozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijających talenty i zainteresowania uczniów.
 5. okWspółfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na pływalni miejskiej, kortach tenisowych.
 6. okBezpłatne udostępnienie młodzieży szkolnej sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i w weekendy.
 7. okUtworzenie stypendiów dla najzdolniejszych i najuboższych uczniów.
 8. okDostosowanie bazy oświatowej do liczby dzieci i młodzieży.
 9. okWspieranie samorządności uczniowskiej.
 10. okAktywizację środowisk szkolnych: uczniów, nauczycieli, rodziców, radnych poprzez realizację projektów szkolnych.
 11. okKontynuację budowy hali widowiskowo-sportowej na os. Jeziorna.
 12. okTworzenie małych boisk sportowych na osiedlach i wsiach.
 13. okUtworzenie etatów animatorów młodzieżowych na osiedlach.
 14. okModernizacje i remonty szkół, przedszkoli i innych obiektów oświatowych.
 15. okRealizację programów wychowawczych opartych na uznawaniu i poszanowaniu wartości.
 16. okWspółpracę z rodzicami w zakresie wychowania poprzez kształtowanie systemów wychowawczych.
 17. okStymulowanie właściwej aktywności szkoły.
 18. okSprzyjanie powstawaniu szkół niepublicznych.
 19. okPoprawę stanu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w szkołach – monitoring w każdej szkole.
 20. okWspieranie szkolnictwa wyższego poprzez darowizny, preferencyjne dzierżawy.