Program 2006 – 2010

Bezpieczeństwo mieszkańców, porządek publiczny i ochrona zdrowia

  1. okOpracowanie i wspieranie rozwoju programów pomocy sąsiedzkiej i dofinansowywanie tego typu przedsięwzięcia.
  2. okWspółfinansowanie zakupu nowych pojazdów i nowego wyposażenia dla policji, straży pożarnej i straży miejskiej.
  3. okSystematyczne doposażanie oraz zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych.
  4. okRozwój osiedlowych komisariatów policji.
  5. okUkierunkowanie straży miejskiej na pilnowanie porządku, dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców na osiedlach i w szkołach, a nie wyszukiwanie źle parkowanych samochodów.
  6. okPoprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście – modernizację przejść, zakładanie sygnalizacji świetlnej, dostosowanie przejść do dla osób niepełnosprawnych oraz edukację dzieci i młodzieży.
  7. okZakup nowego wyposażenia do szpitala.
  8. okPodwyższenie stopnia referencyjnego szpitala i tworzenie nowych oddziałów specjalistycznych.
  9. okStwarzanie warunków dla rozwoju inicjatywy lekarskiej, np. w celu powstania przychodni lekarzy na osiedlu Zatorze.
  10. okPrzeniesienie Izby Wytrzeźwień z Zatorza i utworzenie w tym budynku centrum młodzieżowego.