Program 2006 – 2010

Aktywizacja lokalnego rynku pracy

  1. okRozszerzenie Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o nowe tereny za Zakładami Mięsnymi „Mazury” S.A. przy drodze krajowej nr 16 na trasie do Augustowa.
  2. okUzbrajanie nowych terenów pod inwestycje.
  3. okPomoc lokalnym przedsiębiorcom w tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez stworzenie przychylnego systemu podatkowego i opłat lokalnych (ulgi, zwolnienia dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tworzących nowe miejsca pracy).
  4. okStworzenie przyjaznego klimatu w urzędach dla przedsiębiorczości.
  5. okWłaściwe wykorzystywanie funduszy na szkolenia będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy.
  6. okOpracowanie i uchwalenie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.
  7. okRealizacja programów aktywizujących bezrobotnych z terenów wiejskich oraz osób wykluczanych z rynku pracy (niepełnosprawni, kobiety, w wieku powyżej 40 lat).
  8. okPomoc przedsiębiorcom w tworzeniu nowych miejsc pracy – wdrażanie przyjaznego systemu podatków i opłat lokalnych.
  9. okStworzenie godła identyfikującego jakość mazurskich towarów.