Zrealizowano

Kultura

 • Modernizacja Ełckiego Centrum Kultury obejmująca: modernizację elewacji, modernizację sali widowiskowej, galerii, montaż windy, przebudowę korytarzy holu i montaż klimatyzacji.
 • Utworzenie i wyposażenie kina 2 D i kina 3 D w Ełckim Centrum Kultury.
 • Wybudowanie amfiteatru z nowoczesnym systemem oświetleniowo-nagłośnieniowym nad Jeziorem Ełckim.
 • Utworzenie Muzeum Historycznego w Ełku, nabycie i renowacja zabytkowych lokomotyw szerokotorowych oraz innych muzealiów.
 • Realizacja programu stypendiów artystycznych przyznawanych zdolnym ełczanom.
 • Funkcjonowanie Mazurskiego Kina pod Gwiazdami w Ełku
 • Organizacja cyklicznych wydarzeń: festiwali w nowych formułach – Festiwalu „Ogień i Woda”, „Mulatka”, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Dzieci i Młodzieży „Tęcza”, EPKA – Ełckiego Przeglądu Kapel Amatorskich, artystycznych czwartków w Szkole Artystycznej, niedzielnych podwieczorków muzycznych na Placu Jana Pawła II, piątkowych zumb, koncertów kameralnych i organowe.
 • Wydanie nowych publikacji historycznych w oparciu o przeprowadzone badania:
  • Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym, M. Olszewski, R. Żytyniec,
  • Ełk. Dzieje miasta, S. Achremczyk,
  • Ełk na tyłach historii czy w centrum nowoczesności, R. Żytyniec.
 • Budowanie tożsamości i poczucia więzi mieszkańców Ełku:
  • organizacja wydarzeń historycznych, patriotycznych, festynów rodzinnych skierowanych do szerokiej publiczności Ełku i turystów,
  • nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Ełku Siegfriedowi Lenzowi.
 • Modernizacja Ełckiego Centrum Kultury
 • Utworzenie i wyposażenie kina 2D i 3D w ECK
 • Wybudowanie amfiteatru nad Jeziorem Ełckim
 • Utworzenie Muzeum Historycznego w Ełku
 • Opracowanie projektu budowy Kolejowego Centrum Nauki
 • Realizacja programu stypendiów artystycznych
 • Funkcjonowanie Mazurskiego Kina pod Gwiazdami