Aktualności

Informacje na temat inwestycji drogowych

1. ul. Jaćwingów w Ełku – II etap – ROZPOCZĘCIE PRAC

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku, na odcinku od ulicy Jaćwingów miedzy zabudową szeregową i jednorodzinną. Położony pomiędzy ulicą Suwalską a placem manewrowym na końcu tej ulicy o długości 215 m.

Inwestycję będzie realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o. Łączna wartość inwestycji to 435 902,31 zł.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii LED,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni wjazdów, chodników z kostki brukowej,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec maja 2017 r.

W listopadzie 2016 r. zakończył się I etap przebudowy ul. Jaćwingów na osiedlu Zatorze.

Łączna wartość inwestycji to 194 tys. zł.

……………………………………………………………………………………………………………..

2. ul. Kochanowskiego – ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kochanowskiego (ok. 670 m) na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Emilii Plater w Ełku.

Wykonawca wyłoniony w przetargu: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o. Łączna wartość inwestycji to 410 825,20 zł.

Zakres prac będzie obejmował m.in.:

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty brukarskie,
 • budowę odcinka kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie zwieńczeń 15 studni kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie oznakowania poziomego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2017 r.

………………………………………………………………………………………………………………

3. ul. Suwalska – WYCINKA DRZEW, PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Robotami objęty będzie odcinek ulicy Suwalskiej od wiaduktu kolejowego przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną do mostu na rzece Ełk. Łączna długość odcinka objętego inwestycją to ok. 1650 m.

Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa.

Łączna wartość inwestycji to 12 524 019,62 zł.

Prace polegają m.in. na:

 • przebudowie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • budowie odcinka kanalizacji sanitarnej do ul. Słonecznej,
 • budowie odcinka wodociągu do ul. Słonecznej,
 • wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
 • wykonaniu nawierzchni ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego,
 • wykonanie nawierzchni wjazdów, chodników, ciągów pieszo-rowerowych z kostki brukowej,
 • montażu słupów oświetleniowych aluminiowych,
 • montażu opraw oświetleniowych typu LED,
 • budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Suwalska-Łukasiewicza – Ogrodowa i wyjeździe ze strażnicy Państwowej Straży Pożarnej,
 • wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2017 r.

Miasto Ełk na przebudowanie ulic Suwalskiej i Kolonia pozyskało ponad 13,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

………………………………………………………………………………………………………………

4. ul. Kolonia – WYCINKA DRZEW, PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przebudowa odcinka drogi ulicy Kolonia, od ulicy Bahrkego do skrzyżowania typu rondo przy węźle „Konieczki” nad obwodnicą miasta Ełku (odcinek o dł. ok. 1057 m), wraz z budową i przebudową wszystkich skrzyżowań z drogami bocznymi.

Wykonawcą inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o. Łączna wartość inwestycji to 4 534 132,22 zł.

Zakres prac to m.in.:

 • roboty rozbiórkowe i ziemne,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie nawierzchni ścieżek rowerowych z kostki brukowej,
 • wykonanie nawierzchni zatok autobusowych, wjazdów i chodników z kostki brukowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • budowa kablowej linii oświetleniowej,
 • montaż 42 sztuk słupów oświetleniowych,
 • montaż 61 sztuk opraw LED-owych z automatyczną regulacją natężenia oświetlenia,

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września 2017 r.