Aktualności

Działki na sprzedaż przy ul. Jana Pawła II w Ełku

Miasto Ełk posiada do sprzedaży 3 działki o pow. od 933 m2 do 1004 m2 położone przy ul. Jana Pawła II. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Osiedle Jeziorna III” działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową.

 Na sprzedaż przeznaczone są następujące nieruchomości:

1. Działka nr 3827/92 o pow. 0,0933 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/5 część w działce oznaczonej nr 3827/96 o pow. 0,0625 ha, stanowiącej drogę dojazdową.

Cena wywoławcza – 161 460 zł netto, w tym:

  • cena działki 149 280 zł
  • cena udziału 12 180 zł

2. Działka nr 3827/93 o pow. 0,1004 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/5 część w działce oznaczonej nr 3827/96 o pow. 0,0625 ha, stanowiącej drogę dojazdową.

Cena wywoławcza – 152 740 zł netto, w tym:

  • cena działki 140 560 zł
  • cena udziału 12 180 zł

3. Działka nr 3827/95 o pow. 0,1000 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/5 część w działce oznaczonej nr 3827/96 o pow. 0,0625 ha, stanowiącej drogę dojazdową.

Cena wywoławcza – 152.180 zł netto, w tym:

  • cena działki 140 000 zł
  • cena udziału 12 180 zł

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Ełku – pokój 235, tel. 87 732 62 35