Aktualności

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pozyskało 125 tys. zł dofinansowania na realizację zadań związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2017 r.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pozyskało 125 tys. zł dofinansowania na realizację zadań związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2017 r. w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Dofinansowany program edukacyjny CEE obejmuje zagadnienia związane m.in. z:

 • bioróżnorodnością,
 • zrównoważonym transportem,
 • krajoznawstwem,
 • ochroną przyrody.

Wśród licznych zadań nie zabraknie przede wszystkim:

 1. Warsztatów z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska.
 2. Aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu:
 • spływy kajakowe,
 • rajdy rowerowe,
 • wyjazdy do parków narodowych i krajobrazowych,
 • spacery ornitologiczne,
 • spacery krajoznawczo-turystyczne po Ełku,

W roku 2016 CEE na realizację zadań związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju pozyskało z WFOSiGW w Olsztynie kwotę 150 tys. zł.