Aktualności

Prezydent Miasta Ełku podpisał 12 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Kolejne zadania zlecone ełckim NGO w 2017 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej – współzawodnictwo i sport masowy.

Łączna wartość przyznanych grantów to 43 380 zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

W Urzędzie Miasta Ełku 23 marca 2017 r. umowy podpisały następujące organizacje:

Ochrona i promocja zdrowia:

  • Stowarzyszenie zwykłe Parkinson w Rodzinie – 6000 zł.
  • Ełckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „OSTOJA” – 5000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

  • Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego – 5000 zł.

Kultura fizyczna – współzawodnictwo:

  • Uczniowski Klub Sportowy „NENUFAR 5” – 6500 zł.
  • Uczniowski Klub Sportowy Thor Szkoła Walki – 8000 zł.
  • Fundacja Rozwoju Sportu „4ALL” – 2880 zł.
  • Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” Ełk – 1500 zł

Kultura fizyczna – sport masowy:

  • Ełckie Stowarzyszenie Sportów Walki „Sekcja Zero” – 6500 zł.
  • Stowarzyszenie DUC IN ALTUM – 2000 zł.

Od stycznia 2017 r. Prezydent Miasta Ełku podpisał już  127 umów na łączną kwotę 1 215 915 zł.

Oprócz tego aktywni mieszkańcy mogą skorzystać z coraz bardziej popularnego mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na którą przeznaczono w budżecie miasta 300 tys. zł.