Radni Dobra Wspólnego

Kadencja 2014 - 2018

Radni Rady Miasta Ełku

Radni Rady Powiatu Ełckiego

Kadencja 2010 - 2014

Radni Rady Miasta Ełku

Radni Rady Powiatu Ełckiego