O mnie

O mnie

Tomasz Andrukiewicz

Urodziłem się 6 lutego 1974 r. w Ełku i większość życia, z przerwami na 5-letnie studia, spędziłem w naszym mieście. Swoją edukację rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ełku i z tego ośmioletniego okresu pozostało mi zamiłowanie do historii. To w „dwójce” nauczyłem się jeździć na łyżwach, tam przeżyłem pierwszą miłość. Tam poznałem sprawdzonych i wiernych przyjaciół, z którymi mam kontakt do dzisiaj.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego, w którym uczyłem się przez kolejne 4 lata w klasie humanistycznej rozwinąłem swoje zamiłowania do literatury. To właśnie w „czerwonym” ogólniaku rozpoczęła się moja przygoda z działalnością społeczną (zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego), harcerstwem.

W czasie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zgłębiałem tajniki nauk prawnych wszelkich gałęzi. Specjalizowałem się w prawie finansowym. Naukę uwieńczyłem tytułem magistra nauk prawnych. W 2008 roku ukończyłem trzyletnie seminarium doktoranckie z socjologii na Wydziale Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W międzyczasie pobierałem naukę na studiach podyplomowych w zakresie public relations na Uniwersytecie Warszawskim i w Polskiej Akademii Nauk.

Ukończyłem wiele kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zarządzania nimi, a także psychologii społecznej, zarządzania jakością oraz językowych. Byłem ekspertem Związku Powiatów Polskich w zakresie tworzenia projektów oraz pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz ekspertem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ds. oceny projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.