Zrealizowano

Rozwój gospodarczy i nauka

Zakończenie budowy obwodnicy miasta Ełku w ramach III i IV etapu (4,7 km) – łączna długość obwodnicy 11,5 km. Skuteczne zabieganie wraz z korporacjami samorządowymi o ustalenie przebiegu drogi ekspresowej „Via Baltica” i drogi kolejowej „Rail Baltica” przez Ełk i …

więcej »

Finanse i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej

Realizacja 128 projektów o wartości blisko 532 mln zł, w tym pozyskanych ponad 350 mln zł z Unii Europejskiej i innych źródeł. Porozumienie Miasta Ełku i Gminy Ełk ustanawiające Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pozyskanie na lata 2015-2020 dodatkowych pieniędzy – …

więcej »

Gospodarka komunalna

DROGI, CHODNIKI, OŚWIETLENIE  Modernizacja i przebudowa 12 km ulic oraz 12 km chodników: Osiedle Jeziorna: Brata Jakubczaka, Jeziorna, Robotnicza, Wielkanocna, św. Jana Bosko, Osiedle Konieczki: Piwnika „Ponurego”, Bahrkego, Grota Roweckiego, modernizacja chodników ul. Okulickiego, Dobrzańskiego, Osiedle Kochanowskiego: budowa chodnika wzdłuż …

więcej »

Edukacja, Nauka, Młodzież

Utworzenie kolejnych dwóch grup żłobkowych dla 60 dzieci (łącznie funkcjonują 4 grupy dla ponad 100 dzieci) Wydłużenie czasu pracy przedszkoli do godz. 17.00. Remonty i modernizacje szkół oraz przedszkoli, w tym m.in.: wymiana 230 okien w Szkole Podstawowej nr 9 …

więcej »

Kultura fizyczna

Wybudowanie boiska ze sztucznej trawy do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym, ogrodzeniem i oświetleniem „Orlik 2012 przy: Szkole Podstawowej nr 4 w centrum Ełku, Szkole Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna, Zespole Szkół Samorządowych …

więcej »

Place zabaw

W okresie 4 lat powstało 18 większych i mniejszych placów zabaw, w tym m.in przy ul.: Małeckich przy Szkole Podstawowej nr 2 Grodzieńskiej przy Szkole Podstawowej nr 3 Piłsudskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 Św. Wojciecha przy Szkole Podstawowej nr …

więcej »

Kultura

Modernizacja Ełckiego Centrum Kultury obejmująca: modernizację elewacji, modernizację sali widowiskowej, galerii, montaż windy, przebudowę korytarzy holu i montaż klimatyzacji. Utworzenie i wyposażenie kina 2 D i kina 3 D w Ełckim Centrum Kultury. Wybudowanie amfiteatru z nowoczesnym systemem oświetleniowo-nagłośnieniowym nad …

więcej »

Turystyka i rekreacja

Budowa III etapu promenady miasta od schodów terenowych na os Jeziorna do ul. św. Wojciecha za Szkołą Podstawową nr 5 z wyodrębnioną ścieżką rowerową i nowym pomostem przy ul. Jeziornej. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż I etapu promenady od Wyższej Szkoły …

więcej »

Pomoc społeczna i polityka prorodzinna

Realizacja programu pracy streetworkerów (pedagogów ulicy), pracujących na podwórkach, w bramach z dziećmi, młodzieżą zagrożoną marginalizacją i wpływem złego środowiska (36 pedagogów realizujących powierzone im zadania w latach 2009-2014 – 36, 900 dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie). Powołanie asystentów …

więcej »

Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wybudowanie i wyposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w szpitalu miejskim „Pro-Medica”. Wybudowanie nowoczesnego, 3-salowego Bloku Operacyjnego w szpitalu miejskim „Pro-Medica”. Realizacja bezpłatnych programów: szczepień seniorów przeciwko grypie, szczepień dzieci przeciwko pneumokokom, badań USG małych dzieci w zakresie wykrywania chorób nowotworowych, …

więcej »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Udzielenie wsparcia na kwotę blisko 6 mln złotych na zadania miasta z zakresu kultury fizycznej, kultury, pomocy społecznej, oświaty wychowania, turystyki, profilaktyki oraz wypoczynku letniego i zimowego realizowane przez stowarzyszenia, fundacje i kluby (1820 dotacji na realizację zadań, z których …

więcej »

Informatyzacja miasta

Wybudowanie 30 km internetowej sieci szerokopasmowej w Ełku i połączenie w jedną sieć prawie 70 instytucji miejskich i powiatowych. Zamontowanie ok. 100 infokiosków internetowych, w tym 20 zewnętrznych. Utworzenie ponad 50 bezpłatnych bezprzewodowych stref dostępu do Internetu (tzw. hot-spot). Utworzenie …

więcej »

Inne ważne działania realizowane przez miasto

Modernizacja budynku dworca głównego PKP w Ełku. Rewitalizacja terenów powojskowych poprzez wybudowanie Placu miejskiego przy galerii handlowej „Brama Mazur”. Współpraca z inwestorem w realizacji parku handlowego „Tu i teraz” w budynku dawnego szpitala miejskiego przy ul. Mickiewicza. Podjęcie starań o utworzenie …

więcej »