Aktualności

Posiedzenie Rady Rodziny działającej przy Prezydencie Miasta Ełku

10 września 2014 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Rodziny przy Prezydencie Miasta Ełku. Podsumowano dotychczasowe działania oraz zaprezentowano inicjatywy podejmowane na rzecz promocji rodziny oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

więcej »

XIV edycja grantów „Nasze Pasje”

Do 15 września 2014 roku można składać wnioski o przyznanie grantów na realizację projektów edukacyjnych „Nasze Pasje” w okresie 1 października – 31 grudnia 2014 r.

więcej »

Rada Senioralna przez Prezydencie Miasta Ełku

Prezydent Tomasz Andrukiewicz we wrześniu 2014 roku powołał zespół pod nazwą „Rada Senioralna przy Prezydencie Miasta Ełku” w celu zapewnienia ełckim seniorom większego wpływu na sprawy dotyczące społeczności miejskiej, a zwłaszcza najstarszych mieszkańców.

więcej »

„Szkoła Rodzenia – Edukacja Przedporodowa”

Rozpoczyna się kolejny w tym roku turnus Szkoły Rodzenia, która powstała by pomóc przyszłym rodzicom w teoretycznym i praktycznym przygotowaniu się do narodzin dziecka.

więcej »

Stypendia naukowe

Do 15 września 2014 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2014 roku, który obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok szkolny.

więcej »