Aktualności

Rada Senioralna przez Prezydencie Miasta Ełku

Prezydent Tomasz Andrukiewicz we wrześniu 2014 roku powołał zespół pod nazwą „Rada Senioralna przy Prezydencie Miasta Ełku” w celu zapewnienia ełckim seniorom większego wpływu na sprawy dotyczące społeczności miejskiej, a zwłaszcza najstarszych mieszkańców.

więcej »

„Szkoła Rodzenia – Edukacja Przedporodowa”

Rozpoczyna się kolejny w tym roku turnus Szkoły Rodzenia, która powstała by pomóc przyszłym rodzicom w teoretycznym i praktycznym przygotowaniu się do narodzin dziecka.

więcej »

Stypendia naukowe

Do 15 września 2014 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2014 roku, który obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok szkolny.

więcej »

Już po raz piąty bezpłatne szczepienia dla seniorów

15 września 2014 roku rusza tegoroczna akcja bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie skierowana do ełczan urodzonych do 31 grudnia 1948 roku.

więcej »

Ełcki Klub Sportowy „Płomień” otrzymał stypendia sportowe

2 września 2014 roku Prezydent Miasta Ełku wręczył stypendia sportowe zawodnikom Ełckiego Klubu Sportowego „Płomień”.

więcej »