Aktualności

Nowe inwestycje w ramach „Inicjatywy Lokalnej” w 2017 r.

W ramach projektu „Inicjatywy Lokalnej” aktywni mieszkańcy Ełku, w tym także wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, nieformalnych grup mieszkańców mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z najbliższym otoczeniem budynku: wykonanie zieleńców, placów zabaw, parkingów czy poprawa elewacji oraz innych przedsięwzięć.

W ramach „Inicjatywy Lokalnej” mieszkańców Ełku w tym roku zostało już podpisanych 6 umów na łączną kwotę do 177 tys. zł.

Zostaną podjęte następujące inicjatywy:

  1. Murale (grafika artystyczna) wykonana na bloku przy ul. Kilińskiego 27 A,
  2. Siłownia plenerowa przy SP nr 4 w Ełku,
  3. Plac zabaw przy Parafii Miłości Bożej, ul. Słowackiego 26,
  4. Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu „Perełka” w Ełku, ul. Armii Krajowej 4,
  5. Ełckie Towarzystwo Muzyczne – 2 koncerty Chóru Kontrapunkt i Ełckiej Orkiestry Kameralnej,
  6. Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku.

Od 2014 roku podpisano łącznie 34 umowy na łączna kwotę ok 820 tys. zł

Udziałem mieszkańców nie musi być koniecznie wkład finansowy, może być to np. własna praca bądź sprzęt niezbędny do realizacji danej inicjatywy.