Aktualności

Przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37 A-C

Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. w Ełku i ELMO S.A. w Siedlcach. Całkowity koszt inwestycji to 349 674,74  zł. Prace będą polegały na przebudowie drogi dojazdowej (o długości ok. 88 m) do posesji przy ul. Mickiewicza  …

więcej »

4,4 mln zł na rewitalizację Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Miasto Ełk pozyskało 4,4 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku. …

więcej »

Nowe ełckie ulice: Jesienna i Letnia

Zakończyła się budowa ulicy Jesiennej (ok. 280 m) i Letniej (ok. 160 m)  w Ełku. Zakres  robót obejmował m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, budowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa urządzeń wod-kan, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED, budowa kanalizacji …

więcej »

Nowe tereny zielone w przestrzeni miejskiej

Rozstrzygnięto przetarg na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” – etap I Inwestycja będzie polegała na zaprojektowaniu i realizacji zadania „Poprawa  jakości  środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” …

więcej »