Aktualności

Szczęśliwego Nowego 2018 Roku!

Drodzy Ełczanie i Goście, dziękuję za ten mijający 2017 Rok, za wszelkie dobro, jakiego doświadczałem od Was, życzliwe i dobre gesty. Dziękuję za budujące słowa krytyki. Mijający rok był czasem dobrych przedsięwzięć i wydarzeń. Nie brakowało też sytuacji trudnych i …

więcej »

Nowe inwestycje w ramach „Inicjatywy Lokalnej” w 2017 r.

W ramach projektu „Inicjatywy Lokalnej” aktywni mieszkańcy Ełku, w tym także wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, nieformalnych grup mieszkańców mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z najbliższym otoczeniem budynku: wykonanie zieleńców, placów zabaw, parkingów czy poprawa elewacji oraz innych przedsięwzięć. W …

więcej »

Prezydent Miasta Ełku podpisał 12 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Kolejne zadania zlecone ełckim NGO w 2017 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej – współzawodnictwo i sport masowy. Łączna wartość przyznanych grantów to 43 380 zł. Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami …

więcej »

Kolejna siłownia terenowa oddana do użytku mieszkańców na osiedlu Jeziorna

Zakończyła się inwestycja na dostawę i montaż urządzeń siłowni terenowej oraz monitoringu na osiedlu Jeziorna w Ełku (przy promenadzie – nieopodal drewnianego mostku). Zakres prac obejmował dostawę i montaż nowych urządzeń takich jak m.in.: Narciarz + Pylon + Wyciskanie siedząc …

więcej »

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pozyskało 125 tys. zł dofinansowania na realizację zadań związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2017 r.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pozyskało 125 tys. zł dofinansowania na realizację zadań związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2017 r. w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dofinansowany program edukacyjny CEE obejmuje zagadnienia …

więcej »