Aktualności

W Ełku stale przybywa mieszkańców

Ełk ma dodatni przyrost naturalny. W 2016 r. było o 550 urodzeń więcej niż zgonów. W 2016 roku sporządzono aż 1292 akty urodzenia, o 243 więcej niż w roku 2013. Natomiast współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do …

więcej »

Termomodernizacje ełckich budynków poprawiają komfort życia mieszkańców

Za sprawą remontów elewacji, kolejne ełckie budynki zmieniły swój wygląd. W roku 2016 na ten cel została wydatkowana kwota ok. 3,2 mln zł. W latach 2006-2016 modernizacją i renowacją elewacji oraz dachów objętych zostało 232 budynki za łączną kwotę ok. …

więcej »

Można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce

W nowym roku w budżecie miasta na stypendia zaplanowano 60 tys. zł. Stypendia mogą otrzymać uczniowie miejskich szkół podstawowych (kl. V i kl. VI), gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są aktywni i zaangażowani w działalność …

więcej »

Ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji na remonty ełckich zabytków w 2017 r.

Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków do VII edycji konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Wnioski można składać od 9 stycznia do 15 lutego …

więcej »

Zawarto porozumienie w sprawie przejęcia obszaru stawu oraz terenu wokół niego, zlokalizowanego przy ul. Grodzieńskiej

Prezydent Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicz podpisał akt kupna-sprzedaży 3 ha działki zlokalizowanej przy ul. Grodzieńskiej. Transakcja dotyczyła nabycia przez Miasto Ełk  za kwotę 1 zł obszaru stawu oraz terenu wokół niego na osiedlu Północ II. Miasto Ełk zobowiązało się do …

więcej »