Aktualności

Nowe inwestycje w ramach „Inicjatywy Lokalnej” w 2017 r.

W ramach projektu „Inicjatywy Lokalnej” aktywni mieszkańcy Ełku, w tym także wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, nieformalnych grup mieszkańców mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z najbliższym otoczeniem budynku: wykonanie zieleńców, placów zabaw, parkingów czy poprawa elewacji oraz innych przedsięwzięć. W …

więcej »

Prezydent Miasta Ełku podpisał 12 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Kolejne zadania zlecone ełckim NGO w 2017 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej – współzawodnictwo i sport masowy. Łączna wartość przyznanych grantów to 43 380 zł. Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami …

więcej »

Kolejna siłownia terenowa oddana do użytku mieszkańców na osiedlu Jeziorna

Zakończyła się inwestycja na dostawę i montaż urządzeń siłowni terenowej oraz monitoringu na osiedlu Jeziorna w Ełku (przy promenadzie – nieopodal drewnianego mostku). Zakres prac obejmował dostawę i montaż nowych urządzeń takich jak m.in.: Narciarz + Pylon + Wyciskanie siedząc …

więcej »

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pozyskało 125 tys. zł dofinansowania na realizację zadań związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2017 r.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pozyskało 125 tys. zł dofinansowania na realizację zadań związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2017 r. w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dofinansowany program edukacyjny CEE obejmuje zagadnienia …

więcej »

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1 marca)

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbędzie się 1 marca 2017 r. W środę o godz. 12:00 zaplanowano złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy pamiątkowej na budynku dawnej Siedziby Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ełku. Natomiast o godz. 18:00 odbędzie …

więcej »