Aktualności

Ruszyły pierwsze konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2017

Prezydent Ełku ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2017 z zakresu: oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także kultury fizycznej …

więcej »

Prawie 700 uczniów ełckich szkół otrzymało stypendia szkole

Prezydent Ełku przyznał stypendia szkolne prawie 700 uczniom z ełckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wypłaty stypendiów w ełckich szkołach rozpoczęły się 12 grudnia 2016 roku. W roku szkolnym 2016/2017 za okres wrzesień – grudzień 2016 stypendia szkolne (socjalne) otrzymało …

więcej »

Niebawem ruszy przebudowa ulicy Kolonia w Ełku

Przebudowany zostanie odcinek od ulicy Bahrkego do skrzyżowania typu rondo przy węźle „Konieczki” nad obwodnicą miasta Ełku w ciągu drogi krajowej nr 16, 65. Wykonana zostanie przebudowa jezdni głównej (ulica Kolonia – odcinek o długości ok. 1057 m) wraz z …

więcej »

Prezydent Ełku spotkał się z Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa

30 listopada Prezydent Miasta Ełku spotkał się w Warszawie z Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem w celu omówienia strategicznych inwestycji drogowych w Polsce północno-wschodniej.

więcej »

Taryfy za wodę i ścieki w 2017 r.

Na listopadowej sesji Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku. Dotychczasowe taryfy będą obowiązywały …

więcej »