Aktualności

Życzenia świąteczne Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza

więcej »

Nowe ełckie ulice: Jesienna i Letnia

Zakończyła się budowa ulicy Jesiennej (ok. 280 m) i Letniej (ok. 160 m)  w Ełku. Zakres  robót obejmował m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych,...

więcej »

Nowe tereny zielone w przestrzeni miejskiej

Rozstrzygnięto przetarg na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” – etap I Inwestycja będzie polegała na zaprojektowaniu...

więcej »

Ruszyły pierwsze konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2017

Prezydent Ełku ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2017 z zakresu: oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, pomocy...

więcej »

Prawie 700 uczniów ełckich szkół otrzymało stypendia szkole

Prezydent Ełku przyznał stypendia szkolne prawie 700 uczniom z ełckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wypłaty stypendiów w ełckich szkołach rozpoczęły się 12 grudnia 2016...

więcej »

Niebawem ruszy przebudowa ulicy Kolonia w Ełku

Przebudowany zostanie odcinek od ulicy Bahrkego do skrzyżowania typu rondo przy węźle „Konieczki” nad obwodnicą miasta Ełku w ciągu drogi krajowej nr 16, 65. Wykonana...

więcej »